surowce farmaceutyczne
Oferta
__logo_dummy.jpg

PCBC.jpg
Gazele Biznesu 2014
rzetelnaFirma.jpg

__head_dummy.jpg

Dodatki paszowe

Nazwa Jakość Informacje dodatkowe
c
Cynku tlenek PhEur
f
Fosforan monowapniowy feed
m
Magnezu siarczan 7- w (sól gorzka) PhEur/BP/USP; feed
Magnezu siarczan wysuszony BP; techn.; feed
Magnezu tlenek Techn., various types of density and activity
Manganu siarczan 1-w PhEur/FCC; feed, techn.
Manganu tlenek feed
Miedzi siarczan 5-w PhEur/USP, feed
s
Sodu molibdenian 39 % Mo
legenda:
Pure - czysty, ppa - czysty do analizy, Chem. pure - czysty chemicznie, Ind. - wskaźnik, Food - spożywcza, FCC- kodeks spożywczy USA, E - (np.-123) - numer INS, Feed - paszowa, Cosm. - kosmetyczna, Techn. - techniczna, ACS - związek chemiczny USA, AJI - norma Ajinomoto, BP - farmakopea Brytyjska, BPC - spis leków Brytyjski, DAB - farmakopea Niemiecka, DAC - spis leków Niemiecki, JP - farmakopea Japońska, NF - państwowa receptura, PhEur - farmakopea Europejska, PhHelv - farmakopea Szwajcarska, Inj. - do iniekcji, oral. - doustna, USP- farmakopea USA, DC - do b/p tabletkowania, DMF, CEP, CTD, COS - oznaczenie dostępnej dokumentacji technologicznej, GMP - certyfikat producenta